Thay đổi quan trọng về visa 485 cho sinh viên quốc tế

Từ 21/02/2022, nước Úc sẽ hoàn toàn mở biên giới sau gần hai năm đóng cửa. Đồng thời, Úc cũng áp dụng rất nhiều chính sách mới thuận lợi hơn rất nhiều đối với du học sinh. Đây là những thay đổi quan trọng đối với du học sinh  trước đó và hiện tại đang có visa 485.

– Từ 18/02/2022, Bộ Di trú sẽ tự động gia hạn visa 485 đến ngày 30/09/2022 cho những bạn giữ visa 485 ở bên ngoài Úc từ 01/02/2020 đến 14/12/2021.

– Những bạn nào  giữ visa 485 và không thể vào Úc trong thời gian đóng biên sẽ được cấp visa 485 bổ sung. Ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký: 01/07/2022, thời gian visa được cấp bổ sung bằng thời gian được cấp ban đầu.

– Bộ Di trú cũng thông báo những thay đổi tính cực trong chính sách cấp visa 485 cho sinh viên quốc tế sau khi học xong các khóa học tại Úc gồm:

  • Tăng thời gian lưu trú từ 2 năm lên 3 năm cho các bạn hoàn thành khóa học thạc sĩ (coursework)
  • Tạm thời tăng thời gian lưu trú từ 18 tháng lên 2 năm dành cho các bạn học khóa nghề
  • Tạm thời bỏ yêu cầu về skill assessment và yêu cầu về ngành nghề thuộc danh sách Medium and Long Term List dành cho các bạn học diploma hoặc khóa học có thời gian tối thiểu 92 tuần (trong năm tài chính 2022-2023)

 

Leave Comments

0939 109 293
0902329272