Du học sinh 22 ngành mới thuộc lĩnh vực STEM được gia hạn thị thực lưu trú

Nước Mỹ vừa thông qua một loạt quyết định mới nhằm giữ chân sinh viên và các nghiên cứu sinh quốc tế thuộc lĩnh vực STEM ở lại xử sở cờ hoa.

 

Mở rộng ngành STEM 

Cụ thể, Mỹ đã mở rộng 22 lĩnh vực nghiên cứu mới đủ điều kiện cho chương trình đào tạo thực hành tùy chọn ngành STEM (STEM OPT). Chính sách này cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ và làm việc tối đa 36 tháng sau khi tốt nghiệp, thay vì khoảng thời gian một năm như cũ, vốn dành cho sinh viên không tốt nghiệp ngành STEM. Việc mở rộng chính sách này sẽ thu hút sinh viên quốc tế trong nhiều lĩnh vực STEM như:

  • khoa học khí hậu,
  • điện toán đám mây,
  • phân tích dữ liệu,
  • kinh tế và khoa học máy tính,
  • địa sinh học,
  • nghiên cứu địa lý và
  • môi trường, phân tích tài chính và
  • tâm lý học tổ chức và công nghiệp,…

Sinh viên những ngành này sẽ có thêm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ trong khi thị thực sinh viên (visa J-1) vẫn còn hiệu lực

OPT là chương trình rất phổ biến với sinh viên quốc tế — hơn 200.000 sinh viên quốc tế đã sử dụng chương trình này để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ trong năm học 2020–2021. Hiện nay, sinh viên có thị thực J-1 có thể làm việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thay đổi này sẽ cho phép sinh viên đại học và sau đại học trong các lĩnh vực STEM có thị thực J-1 tham gia đào tạo học thuật trong tối đa 36 tháng, tăng từ 18 tháng so với trước đây.

Cơ hội làm việc và định cư cho người có visa J-1 trong ngành STEM

Khi một công ty Mỹ muốn thuê một người lao động có visa J-1, công ty này phải gửi một bản tường trình đến Bộ Ngoại giao chứng minh họ đủ điều kiện để cung cấp “cơ hội đào tạo và nghiên cứu” trong lĩnh vực STEM tương ứng. Thêm vào đó, công ty này cũng sẽ làm việc với một đơn vị có đủ điều kiện bảo lãnh cho người có visa J-1.

Với thay đổi này, Tổng thống Biden mong muốn “thu hút tài năng mới đến Mỹ” trong năm 2022 và củng cố lợi thế cạnh tranh toàn cầu cho nước Mỹ nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ.

SSDH – Thanh Hương (nguồn: studyinternational.com)

Leave Comments

0939 109 293
0902329272