KỸ SƯ TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT – THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG

  KỸ SƯ TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT – THỰC TẬP CÓ HƯỞNG LƯƠNG

                EARTH RESOURCE TECHNICIAN CO-OP

Trước khi một con đường, một resort, một bệnh viện, trường học, công trình hay cơ sở hạ tầng mang tầm cỡ lớn được xây dựng, các kĩ sư thiết kế hoặc nhà thầu xây dựng cần phải biết được những đặc điểm về địa chất để lên kế hoạch tính toán vật liệu, quản lý rủi ro về địa chất và thiên nhiên để xây dựng dự án an toàn và bền vững lâu dài. Là kỹ sự tài nguyên trái đất, bạn đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và định lượng các điều kiện địa chất và kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Rồi đến một ngày, công trình xây dựng đó được khánh thành đem lại sự phát triển cho một khu vực hoặc trở thành biểu tượng của một quốc gia. Bạn hoàn toàn có thể tự hào mình đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho công trình này.

Before a road, a resort, a hospital, a school, a building, or a large-scale infrastructure is built, design engineers or construction contractors need to know the characteristics of the terrain to plan for the materials, manage geological and natural risks to build long-term safe and sustainable projects. As an earth resource technician, you play an important role in measuring and quantifying geological conditions and infrastructural engineering. Then one day, the project which is inaugurated, brings the development to an area or becoming a symbol of a country. You can be proud that you have contributed to building a solid foundation for this project.

Là kỹ sự tài nguyên trái đất tốt nghiệp tại Fleming College, bạn còn có thể làm khai thác khoáng sản, thăm dò dầu khí và khai thác mỏ, phân tích đất đá, đánh giá mạch nước ngầm, tham gia vào các dự án cải thiện môi trường.

As the earth resource technician graduated from Fleming College, you can also work in mineral extraction, oil and gas exploration and mining, soil analysis, groundwater assessment, get involved in the environmentally friendly projects.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN FLEMING COLLEGE

 • Fleming College là trường cao đẳng duy nhất tại Canada cung cấp bằng cao đẳng kỹ sư tài nguyên trái đất tích hợp tất cả chuyên môn từ kỹ thuật địa chất, khai thác khoáng sản, mội trường và kỹ thuật
 • Fleming College là trường có danh tiếng lâu đời nhất với hơn 30 năm giảng dạy về chương trình địa chất và tài nguyên thiên nhiên
 • Là trường cao đẳng chiếm tỉ lệ sinh viên học khối ngành khoa học môi trường, tài nguyên khoáng sản và kĩ thuật cao hơn các trường cao đẳng khác tại Canada
 • Nếu sinh viên muốn tiếp tục học lên Đại Học, sinh viên có 2 lựa chọn để trở thành chuyên gia về địa chất. Bạn có thể chọn học chương trình Khoa Học Địa Chất Chuyên Sân của Nova Scotia hoặc chương trình khoa học địa chất và môi trường của Trent University. Sinh viên có thể hoàn tất chương trình cử nhân trong vòng 2 năm.
 • Nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm về địa chất chia sẻ kinh nghiêm và chuyên môn
 • Sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quan trọng ngay trong khuôn viên trường – bao gồm thử nghiệm đất, nước và lõi.
 • WHY CHOOSE FLEMING

 

 • Fleming College is the only college that offers a BLEND OF GEOLOGY, MINERAL EXPLORATION, ENVIRONMENTAL, AND ENGINEERING TECHNIQUES IN ONE PROGRAM.

 

 • Fleming College has been offering geology programs for over 30 years and has acquired a well-established reputation
 • The college has a higher percentage of students studying environmental science, mineral resources, and engineering than other colleges in Canada
 • If you wish to continue studies at university there are two fast track options that can lead to Professional Geoscientist Status; Acadia University, Nova Scotia in Geology, and Trent University, Ontario, in Environmental Geoscience, both of which offer the opportunity to complete your B.Sc. degree with a further two years of study
 • Many of your faculty have worked as geologists or in a related field – and share their experience and expertise enthusiastically with their students
 • You have the opportunity to do significant experiential learning right here on campus – including soil, water and core testing

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT 

 • Học phí: $8,044.07/ học kì
 • Frost Campus, Lindsay, Ontario
 • Khai giảng: Tháng 9/2022
 • Thời gian học: 5 học kì

EARTH RESOURCE TECHNICIAN CO-OP PROGRAM

 • Tuition: $8,044.07/ per semester
 • Offer: Frost Campus, Lindsay, Ontario
 • Intake: September 2022
 • Duration: 5 semesters

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM

Học Bổng Đầu Vào: $1250 CAD

Yêu Cầu:

– IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)

– GPA từ 8.0

– Thư thể hiện mong muốn học tại Fleming College

Học Bổng Cho Sinh Viên Tái Nhập Học: $500- $2000 CAD

– Yêu cầu: GPA Học Kì I (3.8 – 4.0)

SCHOLARSHIP FOR VIETNAMESE STUDENTS

Entrance Scholarship: $1250 CAD

Requirement:

 • IELTS overall score of 6.5 (no individual ban below 6.0)
 • 80% graduation GPA from their high school or college-university; and
 • Submission of a Letter of Interest regarding why they want to study at Fleming in their chosen field of study.

Returning Student Scholarship: $500-$2,000 CAD

Depending on the student’s semester 1 GPA (3.8-4.0) and length of study (two- or three-year programs)

THU NHẬP CỦA KỸ SỰ TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT

Mức lương kỹ sư tài nguyên trái đất trung bình ở Canada là $59,293 mỗi năm hoặc $30,41 mỗi giờ. Các vị trí mới bắt đầu ở mức $47.353 mỗi năm và ở các vị trí cao cấp hơn mức lương từ 105.931 đô la mỗi năm.

SALARY OF EARTH RESOURCE TECHNICIAN

The average salary of earth resource technician in Canada is $59,293 per year or $30.41 per hour. New positions start at $47,353 per year and senior positions salaries from $105,931 per year.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KXy74Cg2c9A

Leave Comments

0939 109 293
0902329272