CẬP NHẬT HỌC BỔNG 1 SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ÚC 2021

CẬP NHẬT HỌC BỔNG MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ÚC NĂM 2021

Trường Pathway Scholarship Undergraduate Scholarship Postgraduate Scholarship
Deakin University 20% học phí 10% – 100% học phí 10% – 100% học phí
Macquarie University 50% 10 tuần ELICOS; $3,000 $10,000 /năm $10,000/năm; $15,000/năm MGSM
Monash University Lên đến $5,500 100%x4 suất; $10,000/nămx 31 suất 100%x4 suất; $10,000/nămx 31 suất
Swinburne University of Technology $2,500 – $5,000 10% – 25% học phí 10% – 50% học phí
University of Melbourne 5% học phí $10,000 – học phí toàn phần $10,000 – học phí toàn phần
University of Queensland 25% – 50% học phí $3,000 – 50% học phí $3,000 – 50% học phí
University of Adelaide 25% học phí 15% – 50% học phí 15% – 50% học phí
University of Western Australia $2,500 – $5,000 $5,000 – $15,000 /năm $5,000 – $15,000 /năm
University of Technology Sydney $5,000 $10,000 – học phí toàn phần $3,000 – học phí toàn phần
University of Sydney $2,500 – $5,000 $5,000 – $40,000 $5,000 – $40,000
Australian National University $50,000 chuyển tiếp từ dự bị, chứng chỉ lên Cử nhân $5,000 – $40,000
University of New South Wales $5,000 – $7,500 $5,000 – $10,000; $20,000/năm $5,000 – $10,000; $20,000/ năm

Leave Comments

0939 109 293
0902329272